Pole tekstowe: Cele:

Pole tekstowe: Kto ? Pole tekstowe: Po co ? Pole tekstowe: Pomysy ? Pole tekstowe: Forum !

Galeria !

 
 

 

 

 


 

strona internetowa inicjatywy obywatelskiej w Supralu

LsarpuS

Spoeczestwo obywatelskie - spoeczestwo charakteryzujce si aktywnoci i zdolnoci do samoorganizacji oraz okrelania i osigania wyznaczonych celw bez impulsu ze strony wadzy pastwowej.

Podstawow cech spoeczestwa obywatelskiego jest wiadomo jego czonkw potrzeb wsplnoty oraz denie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami spoeczestwa (spoecznoci) oraz poczucie odpowiedzialnoci za jego dobro.